Jeśli chcesz wspierać naszą działalność finansowo możesz to zrobić wpłacająć darowiznę na konto

BNP Paribas  62 1600 1462 1853 1168 4000 0001

Misja Hesed Trzebieszowice 50/1

57-540 Lądek Zdrój

z dopiskiem "Darowizna na cele kultu religijnego"