Jesteśmy małżeństwem, które postanowiło podążać w swoim wspólnym życiu za Panem Jezusem i być Jego uczniami. Każde z nas kroczyło kiedyś własną drogą, było bardziej lub mniej religijnym, ale pewnego dnia uświadomiliśmy sobie, że, jak mówi Słowo Boże: „Jeśli ktoś nie jest z Jezusem, jest przeciwko Niemu”.

Ten moment, który nazywamy nawróceniem, jest znamiennym zwrotem dotyczącym kierunku i celu naszego życia. Wtedy właśnie dotarło do świadomości każdego z nas, że pomimo tego, iż Bóg jest Miłością, i chce dobra każdego człowieka, to jednak z natury, każdy żyje w niezależności od Boga, rozmija się z Nim, zdążając faktycznie do wiecznego potępienia, a nie wiecznej szczęśliwości.

Uświadomienie sobie tej ogromnie istotnej prawdy doprowadziło do świadomej decyzji – odwrócenia się od własnej drogi i zwróceniu się do Jezusa z prośbą o Jego kierownictwo i prowadzenie. Jezus wysłuchał naszego wołania i wkroczył w nasze życie, dokonując cudu nowego narodzenia. U każdego z nas stało się to w różnym czasie i różnych okolicznościach, ale stało się to naprawdę!

Nie sposób zatrzymać tej prawdy wyłącznie dla siebie, tym bardziej, że Jezus powiedział: Ew. Mateusza 10. 7-8; „A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.” . Dlatego właśnie szukamy sposobów, aby dzielić się tą Dobrą Nowiną z innymi. Wierzymy, że Jezus „chce dać nam daleko więcej ponad to o co prosimy i o czym myślimy”, dlatego chcemy poznawać Go, ufać Jego obietnicom i świadczyć o Jego dobroci, współczuciu i miłości każdemu. „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” List do Rzymian 1. 16-17;

Mieszkamy w małej miejscowości Trzebieszowice koło Lądka Zdroju i dla tego też takie małe miejscowości czy wioski mamy w swoich sercach. Bóg dał nam wizję lokalnego kościoła, którego „Kamieniem węgielnym” jest Jezus Chrystus. Od jakiegoś już czasu jeździmy na wioski by głosić Królestwo Boże ludziom mieszkającym na wsi. Jesteśmy posłuszni słowom naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ew. Marka 16. 15-18;”I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.” Czynimy też to dokładnie tak jak przykazał Jezus, kładziemy ręce na chorych a ci są uzdrowienie, wypędzamy demony i uwalniamy ludzi z nałogów i wszelkiego zniewolenia w imieniu Jezusa i w mocy Ducha Świętego.

Od samego początku naszego nawrócenia mieliśmy w sercu by jeździć kamperem od wioski do wioski i głosić dobra nowinę. Gdy w Kwietniu 2020 roku opuściliśmy Białystok, w którym żyliśmy przez 3 lata, gdzie założyliśmy Kościół HESED. Gdzie w dynamiczny sposób rozwinęliśmy służbę JGLM w Polsce wraz z mała grupa oddanych ludzi co dzisiaj prężnie funkcjonuje. Bóg włożył w nasze serca ponownie byśmy nabyli kampera, którym będziemy podróżować i żyć w nim. Tylko nasze obawy ( niewiara ) wydłużyły to w czasie. 

Kilka tygodni temu Bóg wyraźnie przemówił do naszych serc byśmy podjęli krok wiary.!!!

 

Znaleźliśmy odpowiedzi auto ( Kamper Van ) i w czasie oględzin Bóg przemówił to jest to ustal cenę i wpłać zaliczkę, wszystko co masz i ustal termin odbioru. Potem podziel się tym w mediach społecznościowych a ja pobudzę serca ludzi by na to łożyli. W ciągu 5 dni otrzymaliśmy 33 tysiące zł. Z czego jedna wpłatę na 28 tysięcy zł. Całkowity koszt dostosowania kampera do życia i podróżowania nim to około 50 tysięcy zł. Pierwszy cel został osiągnięty mamy Kamper vana i teraz możemy go modernizować. mamy czas do maja 2021r.