• Misja Hesed
    Od wioski do wioski
    By wszyscy poznali dobrą nowinę

"Misja HESED"

od wioski do wioski

Jesteśmy małżeństwem, które postanowiło podążać w swoim wspólnym życiu za Panem Jezusem i być Jego uczniami. Każde z nas kroczyło kiedyś własną drogą, było bardziej lub mniej religijnym, ale pewnego dnia uświadomiliśmy sobie, że, jak mówi Słowo Boże: „Jeśli ktoś nie jest z Jezusem, jest przeciwko Niemu”.

Ten moment, który nazywamy nawróceniem, jest znamiennym zwrotem dotyczącym kierunku i celu naszego życia. Wtedy właśnie dotarło do świadomości każdego z nas, że pomimo tego, iż Bóg jest Miłością, i chce dobra każdego człowieka, to jednak z natury, każdy żyje w niezależności od Boga, rozmija się z Nim, zdążając faktycznie do wiecznego potępienia, a nie wiecznej szczęśliwości.

Uświadomienie sobie tej ogromnie istotnej prawdy doprowadziło do świadomej decyzji – odwrócenia się od własnej drogi i zwróceniu się do Jezusa z prośbą o Jego kierownictwo i prowadzenie. Jezus wysłuchał naszego wołania i wkroczył w nasze życie, dokonując cudu nowego narodzenia. U każdego z nas stało się to w różnym czasie i różnych okolicznościach, ale stało się to naprawdę!

Nie sposób zatrzymać tej prawdy wyłącznie dla siebie, tym bardziej, że Jezus powiedział: Ew. Mateusza 10. 7-8; „A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.” . Dlatego właśnie szukamy sposobów, aby dzielić się tą Dobrą Nowiną z innymi. Wierzymy, że Jezus „chce dać nam daleko więcej ponad to o co prosimy i o czym myślimy”, dlatego chcemy poznawać Go, ufać Jego obietnicom i świadczyć o Jego dobroci, współczuciu i miłości każdemu. „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” List do Rzymian 1. 16-17;

Mieszkamy w małej miejscowości Trzebieszowice koło Lądka Zdroju i dla tego też takie małe miejscowości czy wioski mamy w swoich sercach. Bóg dał nam wizję lokalnego kościoła, którego „Kamieniem węgielnym” jest Jezus Chrystus. Od jakiegoś już czasu jeździmy na wioski by głosić Królestwo Boże ludziom mieszkającym na wsi. Jesteśmy posłuszni słowom naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ew. Marka 16. 15-18;”I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.” Czynimy też to dokładnie tak jak przykazał Jezus, kładziemy ręce na chorych a ci są uzdrowienie, wypędzamy demony i uwalniamy ludzi z nałogów i wszelkiego zniewolenia w imieniu Jezusa i w mocy Ducha Świętego.

Od samego początku naszego nawrócenia mieliśmy w sercu by jeździć kamperem od wioski do wioski i głosić dobra nowinę. Gdy w Kwietniu 2020 roku opuściliśmy Białystok, w którym żyliśmy przez 3 lata, gdzie założyliśmy Kościół HESED. Gdzie w dynamiczny sposób rozwinęliśmy służbę JGLM w Polsce wraz z mała grupa oddanych ludzi co dzisiaj prężnie funkcjonuje. Bóg włożył w nasze serca ponownie byśmy nabyli kampera, którym będziemy podróżować i żyć w nim. Tylko nasze obawy ( niewiara ) wydłużyły to w czasie. 

Obecnie podróżujemy przez Polskę od wioski do wioski od domu do domu głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. Zostawiamy ulotki a jeśli jest taka możliwość rozmawiamy i chętnie się modlimy z ludzmi potrzebującymi uzdrowienia lub uwolnienia.

Nie wachamy sie mówić prawdy Bożej na podstwaie Słowa Bożego "Biblii" odnośnie zycia wiecznego uwolnienia od choroby czy demonów. Robimy to w Imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świetego. Doswiadczamy wielu wspaniałych cudów i uzdrowień poprzez nasze działanie za co jesteśmy wdzięczni Bogu Ojcu.

Czas jest krótki więc nie tracimy ani chwili. Zrezygnowaliśmy z pracy zawodowej i z wygody mieszkania w domu a zamieszkaliśmy w kampervanie którego sami zbudowaliśmy. Podrużujemy po wioskach i małych miejscowościach by dotrzeć z Dobrą Nowiną do każdego domu w Polsce.

Misja HESED

Szkolenie DHT w Koszalinie 18-20 czerwca 2021

Opublikowano: 2021-06-22

responsive image

W dniach 18-20 czerwca byliśmy na szkoleniu DHT - Techników Bożego Uzdrowienia hdzie wraz z liderami JGLM Polska[...]

czytaj dalej...

Jezioro Starogardzkie

Opublikowano: 2021-06-03

responsive image

Wiele razy możemy doświadczyć przepięknych widoków ogladająć świat z perspektywy Nowego Stworzenia. Te widoki[...]

czytaj dalej...

Czym zajmuje się misja HESED

Opublikowano: 2021-06-02

responsive image

Misja HESED od wioski do wioski to misja głosząca Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym. Robimy to w mocy i autorytecie[...]

czytaj dalej...

Jak wygląda wnętrze naszego KamperVana

Opublikowano: 2021-05-06

responsive image

    Budowaliśmy naszego kampera przez 5 miesięcy oto efekty naszej pracy. Zapraszamy na krótki[...]

czytaj dalej...

Zgłoś swoją miejscowość

Opublikowano: 2021-02-17

responsive image

Jest to formularz zgłoszenia twojej miejscowości lub miejscowości w twojej okolicy w której chcesz byśmy głosili[...]

czytaj dalej...

Montaż ogrzewania postojowego

Opublikowano: 2020-12-15

responsive image

Montaż Chnskiego "webasto" w kamperze i problemy z uruchomieniem. Akumulator nie dał rady uruchomić Chinskiego[...]

czytaj dalej...

Czytaj wszyskie wpisy